• zhotovitel Pro-CV je zavázán splnit svoji část dohody a zpracovat kupujícímu druh produktu, který si zvolil do doby běžné 3 pracovních dnů, max. však do jednoho týdne a zaslat kupujícímu
  • za tuto práci je-li odvedena bez chyb, náleží zhotoviteli odměna, viz platný ceník
  • produkt je kupujícímu poskytnut až v momentě jeho proplacení osobně, nebo elektronicky
  • k uhrazení této odměny je možné zvolit úhradu za hotové při osobním předání, nebo pomocí bankovního převodu, kdy případné poplatky za tuto transakci hradí kupující
  • reklamace a případné zjištěné nedostatky vám budou opraveny zdarma do 24h
  • ochrana zákaznických osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
  •  je také zabezpečena nejnovějším antivirovým softwarem a přístupovým heslemlogo antiviru eset smart security
  • informace budou uloženy pouze po dobu nezbytně nutnou k vytvoření produktu tzn. max. 7 dní, po té budou  nenávratně vymazány z paměti počítače
  • bankovní spojení při placení převodem: GE Money Bank-201843426/0600 variabilní symbol bude přidělen individuálně
  • kompletní obchodní podmínky budou zaslány dodatečně

«Zpět na domovskou stránku