Jak napsat životopis (kompletní průvodce) + vzor CV zdarma

Jak napsat životopis (kompletní průvodce) + vzor CV zdarma

Jak napsat životopis

Úvodem: 5S dobrého životopisu

Stručnost – držet rozsah na jednu stranu
Specializace – přizpůsobit ho pro každou nabídku
Skutečnost – nevymýšlet si
Struktura – dát nejdůležitější informace na začátek
Správnost – bez chyb

Teď už k jednotlivým částem životopisu, pro konkrétní část můžete použít tyto odkazy:
Kontakty a profesní cíl | Fotografie | Pracovní výsledky | Praxe | Vzdělání | Dovednosti a znalosti | Ostatní informace a záliby

1. Kontaktní informace a profesní cíl

Telefon
Je dobré mít telefonní číslo na viditelném místě a používat pouze jeden kontakt. Jednotlivá trojčíslí oddělte mezerami.

E-mail
U e-mailu je vhodné pohlídat si jeho název, i samotný e-mailový klient může o vás leccos prozradit. Lidé s e-mailem na Gmailu se často v očích zaměstnavatelů jeví jako počítačově zdatnější. Pro název e-mailu je pak ideální volbou kombinace jména a příjmení, pokud už bude zabraná, tak zkuste různé kombinace délky jména a příjmení.

Adresa
Není nutné uvádět celou adresu. Stačí zadat město a případně jeho část. Je-li město nebo vesnice menší, můžete upřesnit, kde leží. Pokud jste ochotní i cestovat za prací, tak můžete uvést širší lokalitu (ČR, Evropa atd.).

Jméno
Uveďte ho větším písmem nahoru doprostřed, nebo na stranu. Můžete jej uvést s titulem i bez.

Profesní cíl
Kam jdeme a kam směřujeme, co nás baví a co bychom jednou chtěli dělat. Jedny z nejdůležitějších otázek, na které se vás dobrý zaměstnavatel určitě zeptá. Rozhodně tedy doporučujeme mít krátký profesní cíl v životopisu.

Jak informace umístit, jak je upravit vzhledově včetně toho co do kontaktních informací nepatří a další tipy se můžete dozvědět v našem samostatném článku.

2. Fotografie

Jakou vybrat
Při výběru fotografie se doporučujeme orientovat na pracovní pozici a obor, jaké jsou v něm zvyklosti. Můžete také dohledat více informací na webu firmy nebo soc. sítích. Obecně se doporučuje nemít na sobě množství šperků a ozdob, na některé pozice (grafik) to nemusí být naopak na škodu.

Jak ji udělat
Většina dnešních mobilních telefonů fotí na dobré úrovni, stačí najít místo s dostatečným světlem a vhodným pozadím, výsledek by měl na většinu pozic stačit. Fotografii je následně vhodné oříznout od půlky těla nahoru a nechat vedle ramen a nad hlavou menší prostor. Investice na pořízení fotek od profesionálního fotografa se vám mnohokrát vrátí.

Čemu se vyhnout
Nevhodné jsou selfie, fotografie z dovolené nebo pasové a průkazové fotografie, na kterých nikdo nevypadá dobře.

Kde není potřeba a kde je lepší ji připojit samostatně
U kterých pozic fotografie není nezbytná, kdy je žádoucí ji nevkládat přímo do životopisu ale do přílohy se dozvíte v článku, který se tímto zabývá více do hloubky.

3. Pracovní výsledky

Jak by měla část pracovních výsledků vypadat?
Pracovním výsledkům patří horní část životopisu hned pod fotografií a kontaktními údaji. Jako u ostatních částí životopisu je nutné dodržet stručnost, věcnost a používat pro přehlednost odrážky. Minimum 2-3 a maximum 4-5 odrážek.

Reálný příklad z praxe: Manažer

 • Zkušenosti s vedením lidí, dohled nad účetnictvím a financemi u 11 dceřiných společností
 • Splnění stanovených cílů v procesu nákupu, nalezení nových dodavatelů XY a dosažení XY úspor

Reálný příklad z praxe: Obchodní zástupce

 • Pravidelné překračování prodejních cílů o 25 % v předchozích pěti letech
 • Získání dvou velkých obchodních partnerů XY a spousty malých nezávislých cestovek

Důležité je odlišovat náplň práce a pracovní výsledky.

 • Asistentka – šetříte svému nadřízenému 2 hodiny času za den, které by jinak musel věnovat administrativě
 • Manažer – výkon týmu, který vedete vyjádřený v číslech za dané období
 • Učitel – dobré výsledky svých žáků a třídy vyjádřené průměrným hodnocením XY za daný rok
 • Dělnické pozice – zvládání normy práce XY, nedělání chyb, znalost práce na vícero pozicích, než je běžné

Další příklady z praxe naleznete v samostatném článku o pracovních výsledcích.

4. Praxe a reference

Nastavení struktury praxe v životopisu

 1. Název zaměstnavatele (tučně), adresa zaměstnavatele
 2. Pracovní pozice
 3. Náplň práce (pro přehlednost je dobré používat odrážky)

Jednotlivé zaměstnavatele je vhodné řadit od nejaktuálnějšího a postupovat směrem dolů do minulosti.

1. Zaměstnavatel

2. Pracovní pozice

 • Uveďte pracovní pozici, kterou jste vykonávali u daného zaměstnavatele, v případě, že pracujete na dvou pozicích, tak je můžete uvést vedle sebe

3. Náplň práce

 • Začněte od toho nejdůležitějšího, poslední odrážka by měla být nejméně důležitá činnost
 • Držte související náplň práce u sebe
 • Upravte mírně náplň práce pro každou nabídku a snažte se do ní vložit pár klíčových slov z nabídky práce
 • Vyhněte se frázím – optimalizace logistiky atd., pokuste se krátce popsat dané činnosti, které děláte v rámci optimalizace logistiky

Praktický příklad

2011–2019 Česká stavební, a.s., Dlouhá 72, 110 00 Praha | Pracovní pozice: Stavbyvedoucí

 • Vedení stavebních projektů včetně projektování rozvodů vody a kanalizace z pozice
  autorizovaného inženýra, zodpovědnost za technickou správnost, náklady a dodržení termínů
 • Zkušenosti s přeložkami inženýrských sítí v součinnosti se subdodavatelem
 • Operativní zvládání změn a úprav v průběhu výstavby spolu se stavebním projektantem
 • Dohled nad dodržováním bezpečnosti práce všech pracovníků stavby

Reference v životopisu
Pokud máte ve firmě někoho, o kom víte, že se na něj můžete spolehnout, tak je dobré mít v CV jeho kontakt jako referenci. Před uvedením reference byste měli získat souhlas od daného člověka.

Struktura referencí
Jméno – Pozice – Název firmy – Telefonní kontakt (e-mail není vhodný)

5. Vzdělání

Kam ho umístit
Hned za sekce pracovních výsledků a praxe. U studentů a absolventů bez praxe na první pozici.

Jak strukturovat informace
Od nejvyššího vzdělání. V některých případech lze uvést i nižší stupeň vzdělání, například pokud jste vystudovali magisterský titul v jiném oboru než Bc. Nikdy neuvádějte základní školu, pokud jste dosáhli vyššího vzdělání.

Nejdříve uvedeme rok studia, získaný stupeň vzdělání, celý název nebo zkratku školy, obor studia a jeho případnou specializaci. Ve většině případů není nutné dopisovat nic dalšího. Vyjimku mohou tvořit školní projekty, na kterých jste se podíleli, a které by mohly souviset s danou nabídkou zaměstnání.

Příklad: 2016–2021 Titul Ing., Vysoká škola YX, Krátká 33, Praha 3 | Obor: Ekonomika a management

Probíhající studium
Příklad: 2018–2020 Vysoká škola XY, Krátká 31, Praha 3 | Obor: Projektové vedení inovací (předpoklad získání titulu Ing.)

Vzdělání v zahraničí
Řídí se stejným postupem jako studium v ČR. Je vhodné uvést a popsat přirovnání (ekvivalent) k českému vzdělávacímu systému.

Kurzy, školení a další vzdělání
Pod vzdělání můžete zařadit kurzy. Začněte rokem absolvování kurzu (od nejaktuálnějšího), název kurzu, v krátkosti náplň kurzu a u jaké instituce jste kurz absolvovali. Na závěr můžete připojit, jestli jste získali certifikát nebo uznaný stupeň znalostí.

Příklad: 2019 Perfektní manager (delegování, motivace podřízených…), První managerská škola

Více informací ke vzdělání v samostatném článku.

6. Dovednosti a znalosti

Tvořte krátké a heslovité věty, používejte odrážky a vyhněte se prázdným formulacím.

Jazykové znalosti (mateřský jazyk a cizí jazyky)
Mateřský jazyk
Pokud máte české jméno, tak můžete ve většině případů kromě práce u nadnárodní korporace mateřský jazyk češtinu vynechat. V případě, že je váš mateřský jazyk jiný než čeština, tak ho uveďte.

Cizí jazyky
Úroveň znalostí cizího jazyka uvádějte s označením (B2, C1 atd.), případně (pokročilý, základy atd.). Vhodné je vše konkretizovat – při jakých příležitostech a jak často cizí jazyk využíváte.

 • Angličtina: profesní úroveň (denně při práci na projektech pro zahraniční klienty, komunikace ústní i písemná)
 • Němčina: pokročilý (využití na zahraničních cestách 6x/rok)

Neuvádějte jazyky, u kterých znáte jen úplné základy. Pokud umíte dobře slovensky nebo polsky, zmiňte se o tom.

Znalosti na PC (MS Office, programovací jazyky, Adobe, SAP atd.)
Platí stejné pravidlo jako u jazyků. Nejdříve název softwaru, úroveň znalostí a konkretizace.

 • Excel: základy (tvorba tabulek a základní početní funkce)
 • Adobe Illustrator: pokročilý (tvorba vektorové grafiky – loga, bannery, tiskoviny)

Znalosti můžete více rozepsat a doplnit odkazem na portfolio nebo krátkým popisem projektu, který jste za použití daného softwaru tvořili.

Silné stránky (týmový hráč, komunikativnost, vedení lidí)
Ideální rozsah jsou 3-4 silné stránky. Silné stránky by neměly být prázdná hesla, měly by se odrážet i ve vaší náplni práce a pracovních výsledcích.

Pokud vás toto téma zajímá více, tak můžete prostudovat i samostatný článek k této sekci.

7. Ostatní informace a záliby

Řidičský průkaz
Uvedeme jednotlivé skupiny A, B, C, E, T atd., v případě dostatku místa můžeme uvést jak dlouho jsme aktivní řidič a průměrný počet km, které najedeme za rok.

Ostatní oprávnění
Např. průkaz VZV i s jeho skupinami, vazačský a jeřábnický průkaz, svářečský průkaz nebo průkazy na stavební a jiné specializované stroje a zařízení, případně jiná oprávnění.

Zajímavost na konec životopisu
Účast v dobrovolnické organizaci, vlastnictví černého pásu v karate…

Záliby
Stačí vypsat názvy vašich zálib (3-5 zájmů bude stačit). Dle uvážení a místa můžete některé z nich více konkretizovat slovem nebo kratší větou.

Podpis
Pokud budete chtít životopis doplnit podpisem, tak doporučujeme se podepsat mírně odlišně než jaký je váš klasický podpisový vzor a umístit jej do pravého dolního rohu.

Více dopodrobna se této kapitole věnujeme v samostatném článku Uvedení ostatních informací a zálib v životopisu.

Uvedení ostatních informací a zálib v životopisu
Jak napsat motivační dopis + vzor zdarma

Líbil se vám článek? Sdílejte ho s přáteli

Autor

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Prosím, vyplňte toto pole.
Prosím, vyplňte toto pole.
Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.