Jak napsat životopis (kompletní průvodce)

Jak napsat životopis
Jak napsat životopis

Úvodem: 5S dobrého životopisu

Stručnost – má rozsah na jednu stranu.
Specializace – je přizpůsobený pro každou nabídku.
Skutečnost – obsahuje pravdivé informace.
Struktura – nejdůležitější informace jsou na začátku.
Správnost – je bez pravopisných chyb.

Teď už k jednotlivým částem životopisu. Pro rychlý přechod na konkrétní část můžete použít tyto odkazy:
Kontakty a profesní cíl | Fotografie | Pracovní výsledky | Praxe | Vzdělání | Dovednosti a znalosti | Ostatní informace a záliby

1. Kontaktní informace a profesní cíl

Telefon
Je dobré mít telefonní číslo na viditelném místě a používat pouze jeden kontakt. Jednotlivá trojčíslí oddělte mezerami.

E-mail
U e-mailu je vhodné pohlídat si jeho název, i samotný e-mailový klient může o vás leccos prozradit. Lidé s e-mailem na Gmailu se často v očích zaměstnavatelů jeví jako počítačově zdatnější. Pro název e-mailu je pak ideální volbou kombinace jména a příjmení, pokud už bude zabraná, tak zkuste různé kombinace délky jména a příjmení.

Adresa
Není nutné uvádět celou adresu. Stačí zadat město a případně jeho část. Je-li město nebo vesnice menší, můžete upřesnit, kde leží. Pokud jste ochotní cestovat za prací, tak můžete uvést širší lokalitu (ČR, Evropa atd.).

Jméno
Uveďte ho větším písmem nahoru doprostřed, nebo na stranu. Můžete jej uvést s titulem i bez.

Profesní cíl
Kam jdeme a kam směřujeme. Co nás baví a co bychom jednou chtěli dělat. Jedny z nejdůležitějších otázek, na které se vás dobrý zaměstnavatel určitě zeptá. Rozhodně tedy doporučujeme mít krátký profesní cíl v životopisu.

Jak informace umístit, jak je upravit vzhledově včetně toho co do kontaktních informací nepatří a další tipy se můžete dozvědět v našem samostatném článku.

2. Fotografie

Jakou vybrat?
Při výběru fotografie se doporučujeme orientovat na pracovní pozici a obor, jaké jsou v něm zvyklosti. Můžete také dohledat více informací na webu firmy nebo soc. sítích. Obecně se doporučuje nemít na sobě množství šperků a ozdob. Na některé pozice (grafik) to nemusí být naopak na škodu.

Jak ji vyfotit?
Většina dnešních mobilních telefonů fotí na dobré úrovni. Stačí najít místo s dostatečným světlem a vhodným pozadím, výsledek by měl na většinu pozic stačit. Fotografii je následně vhodné oříznout a nechat vedle ramen a nad hlavou menší prostor. Investice na pořízení fotek od profesionálního fotografa se vám mnohokrát vrátí.

Čemu se vyhnout?
Nevhodné jsou selfie, fotografie z dovolené nebo pasové a průkazové fotografie.

Kde není potřeba a kde je lepší ji připojit samostatně?
U kterých pozic fotografie není potřeba, kdy je žádoucí ji nevkládat přímo do životopisu ale do přílohy se dozvíte v článku, který se tímto zabývá více do hloubky.

3. Pracovní výsledky

Jak by měla část pracovních výsledků vypadat?
Pracovním výsledkům patří horní část životopisu hned pod fotografií a kontaktními údaji. Jako u ostatních částí životopisu je nutné dodržet stručnost, věcnost a používat pro přehlednost odrážky. Minimum jsou 2–3 a maximum 4–5 odrážek.

Reálný příklad z praxe: Manažer

 • Zkušenosti s vedením lidí.
 • Dohled nad účetnictvím a financemi u 11 dceřiných společností.
 • Splnění stanovených cílů v procesu nákupu.
 • Nalezení nových dodavatelů XY a dosažení XY úspor.

Reálný příklad z praxe: Obchodní zástupce

 • Pravidelné překračování prodejních cílů o 25 % v předchozích pěti letech.
 • Získání dvou velkých obchodních partnerů XY a spousty malých nezávislých cestovek.

Důležité je odlišovat náplň práce a pracovní výsledky.

 • Asistentka – šetříte svému nadřízenému 2 hodiny času za den, které by jinak musel věnovat administrativě.
 • Manažer – výkon týmu, který vedete vyjádřený v číslech za dané období.
 • Učitel – dobré výsledky svých žáků a třídy vyjádřené průměrným hodnocením XY za daný rok.
 • Dělnické pozice – zvládání normy práce XY, nedělání chyb, znalost práce na vícero pozicích, než je běžné.

Další příklady z praxe naleznete v samostatném článku o pracovních výsledcích.

4. Praxe a reference

Nastavení struktury praxe v životopisu

 1. Název zaměstnavatele (tučně), adresa zaměstnavatele.
 2. Pracovní pozice.
 3. Náplň práce (pro přehlednost je dobré používat odrážky).

Jednotlivé zaměstnavatele je vhodné řadit od nejaktuálnějšího a postupovat směrem dolů do minulosti.

1. Zaměstnavatel

2. Pracovní pozice

 • Uveďte pracovní pozici, kterou jste vykonávali u daného zaměstnavatele. V případě, že pracujete na dvou pozicích, tak je můžete uvést vedle sebe.

3. Náplň práce

 • Začněte od toho nejdůležitějšího, poslední odrážka by měla být nejméně důležitá činnost.
 • Držte související náplň práce u sebe.
 • Upravte mírně náplň práce pro každou nabídku a snažte se do ní vložit pár klíčových slov z nabídky práce.
 • Vyhněte se frázím typu – optimalizace logistiky atd., pokuste se krátce popsat činnosti, které děláte v rámci optimalizace logistiky.

Praktický příklad

2011–2019 Česká stavební, a.s., Dlouhá 72, 110 00 Praha | Pracovní pozice: Stavbyvedoucí

 • Vedení stavebních projektů včetně projektování rozvodů vody a kanalizace z pozice
  autorizovaného inženýra, zodpovědnost za technickou správnost, náklady a dodržení termínů.
 • Zkušenosti s přeložkami inženýrských sítí v součinnosti se subdodavatelem.
 • Operativní zvládání změn a úprav v průběhu výstavby spolu se stavebním projektantem.
 • Dohled nad dodržováním bezpečnosti práce všech pracovníků stavby.

Reference v životopisu
Pokud máte ve firmě někoho, o kom víte, že se na něj můžete spolehnout, tak je dobré mít v CV jeho kontakt jako referenci. Před uvedením reference byste měli získat souhlas od daného člověka.

Struktura referencí
Jméno – Pozice – Název firmy – Telefonní kontakt (e-mail není vhodný).

5. Vzdělání

Kam ho umístit?
Hned za sekce pracovních výsledků a praxe. U studentů a absolventů bez praxe na první pozici pod kontaktní údaje.

Jak strukturovat informace?
Uveďte jen nejvyšší vzdělání. V některých případech lze uvést i nižší stupeň vzdělání. Když jste vystudovali magisterský titul v jiném oboru než Bc. Nikdy neuvádějte základní školu, pokud jste dosáhli vyššího vzdělání.

Nejdříve uvedeme rok studia, získaný stupeň vzdělání, celý název nebo zkratku školy, obor studia a jeho případnou specializaci. Ve většině případů není nutné dopisovat nic dalšího. Výjimku mohou tvořit školní projekty, na kterých jste se podíleli, a které by mohly souviset s danou nabídkou zaměstnání.

Příklad: 2016–2021 Titul Ing., Vysoká škola YX, Krátká 33, Praha 3 | Obor: Ekonomika a management

Probíhající studium
Příklad: 2018–2020 Vysoká škola XY, Krátká 31, Praha 3 | Obor: Projektové vedení inovací (předpoklad získání titulu Ing.)

Vzdělání v zahraničí
Řídí se stejným postupem jako studium v ČR. Je vhodné uvést a popsat přirovnání (ekvivalent) k českému vzdělávacímu systému.

Kurzy, školení a další vzdělání
Pod vzdělání můžete zařadit kurzy. Začněte rokem absolvování kurzu (od nejaktuálnějšího), pokračujte názvem kurzu, v krátkosti rozepište náplň kurzu a uveďte u jaké instituce jste kurz absolvovali. Na závěr můžete připojit, jestli jste získali certifikát nebo uznaný stupeň znalostí.

Příklad: 2019 Perfektní manager (delegování, motivace podřízených…), První managerská škola

Více informací ke vzdělání v samostatném článku.

6. Dovednosti a znalosti

Tvořte krátké a heslovité věty, používejte odrážky a vyhněte se prázdným formulacím.

Jazykové znalosti (mateřský jazyk a cizí jazyky)
Mateřský jazyk
Pokud máte české jméno, tak můžete ve většině případů, kromě práce u nadnárodní korporace, mateřský jazyk češtinu vynechat. V případě, že je váš mateřský jazyk jiný než čeština, tak ho uveďte.

Cizí jazyky
Úroveň znalostí cizího jazyka uvádějte s označením (B2, C1 atd.). Případně (pokročilý, základy atd.). Vhodné je vše konkretizovat – při jakých příležitostech a jak často cizí jazyk využíváte.

 • Angličtina: profesní úroveň (denně při práci na projektech pro zahraniční klienty, komunikace ústní i písemná).
 • Němčina: pokročilý (využití na zahraničních cestách 6x/rok).

Neuvádějte jazyky, u kterých znáte jen úplné základy. Pokud umíte dobře slovensky nebo polsky, zmiňte se o tom.

Znalosti na PC (MS Office, programovací jazyky, Adobe, SAP atd.)
Platí stejné pravidlo jako u jazyků. Nejdříve název softwaru, úroveň znalostí a konkretizace.

 • Excel: základy (tvorba tabulek a základní početní funkce).
 • Adobe Illustrator: pokročilý (tvorba vektorové grafiky – loga, bannery, tiskoviny).

Znalosti můžete více rozepsat a doplnit odkazem na portfolio nebo krátkým popisem projektu, který jste za použití daného softwaru tvořili.

Silné stránky (týmový hráč, komunikativnost, vedení lidí)
Ideální rozsah jsou 3–4 silné stránky. Silné stránky by neměly být prázdná hesla. Měly by se odrážet ve vaší náplni práce a pracovních výsledcích.

Pokud vás toto téma zajímá více, tak můžete prostudovat samostatný článek k této sekci.

7. Ostatní informace a záliby

Řidičský průkaz
Uvedeme jednotlivé skupiny A, B, C, E, T atd. V případě dostatku místa můžeme uvést, jak dlouho jste aktivní řidič a průměrný počet km, které najedete za rok.

Ostatní oprávnění
Např. průkaz VZV s jeho skupinami, vazačský a jeřábnický průkaz, svářečský průkaz nebo průkazy na stavební a jiné specializované stroje a zařízení, případně jiná oprávnění.

Zajímavost na konec životopisu
Účast v dobrovolnické organizaci, vlastnictví černého pásu v karate…

Záliby
Stačí vypsat názvy vašich zálib (3–5 zájmů bude stačit). Dle uvážení a typu pracovní pozice můžete některé z nich více konkretizovat.

Podpis
Pokud budete chtít životopis doplnit podpisem, tak se podepište mírně odlišně, než jaký je váš klasický podpisový vzor.

Více dopodrobna se této kapitole věnujeme v samostatném článku uvedení ostatních informací a zálib v životopisu.

Uvedení ostatních informací a zálib v životopisu
Jak napsat motivační dopis

Líbil se vám článek? Sdílejte ho s přáteli

Autor

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Prosím, vyplňte toto pole.
Prosím, vyplňte toto pole.
Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.