• Zhotovitel Resumero je zavázán splnit svoji část dohody a zpracovat kupujícímu druh produktu, který si zvolil do doby běžné 7 pracovních dnů, max. však do jednoho měsíce a zaslat kupujícímu.
  • A tuto práci je-li odvedena bez chyb, náleží zhotoviteli odměna, viz platný ceník.
  • Produkt je kupujícímu poskytnut až v momentě jeho proplacení elektronicky.
  • K uhrazení této odměny je možné zvolit úhradu za hotové při osobním předání, nebo pomocí bankovního převodu, kdy případné poplatky za tuto transakci hradí kupující.
  • Reklamace a případné zjištěné nedostatky vám budou opraveny zdarma do dvou pracovních dnů.
  • Ochrana zákaznických osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
  • Je také zabezpečena nejnovějším antivirovým softwarem a přístupovým heslem.
  • Informace budou uloženy pouze po dobu nezbytně nutnou k vytvoření produktu tzn. max. 30 dní, po té budou  nenávratně vymazány z paměti počítače.
  • bankovní spojení při placení převodem: Fio banka – 2800958283/2010 variabilní symbol bude přidělen individuálně

 

«Zpět na domovskou stránku